Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Taekwon-Do Academy Graziella Idili. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij onze club moeten deze voorwaarden geaccepteerd worden.

 

Contributie

 • De contributie bedraagt:
  • – € 37,50 voor 1x per week trainen
  • – € 42,50 voor onbeperk trainen (bij lessen in geschikte groepen)
  • – € 55,50 voor de wedstrijdgroep
 • De contributie wordt per automatische incasso voldaan, dit gebeurt aan het begin van elke maand. Bij een mislukte incasso worden administratiekosten ter hoogte van €2,50 in rekening gebracht.
 • In de maanden juli en augustus vinden er geen trainingen plaats en wordt er geen
  contributie afgeschreven.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via info@graziellaidili.nl met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

 

Dojang en les

 • De leerling toont respect voor zowel de instructeur als de medeleerlingen. Hij streeft naar een goede sfeer en samenwerking in de les.
 • Van de leerling wordt verwacht dat hij op tijd aanwezig is.
 • Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij met inzet en aandacht aan alle delen van de les meedoet en de les op geen enkele wijze verstoort. Als de leerling problemen heeft waar tijdens de les rekening mee moet worden gehouden, dan wordt dit vooraf aan de instructeur gemeld.
 • Bij het betreden en het verlaten van de zaal dient de leerling te groeten. De leerling die tijdens de les de dojang wil verlaten of de training wil onderbreken, meldt dit bij de instructeur.
 • Mobiele telefoons staan tijdens de training op stil.
 • De dojang mag niet met schoenen worden betreden.
 • Boven de mat wordt niet gegeten. Alleen water mag boven de mat worden gedronken.
 • Bij alle Taekwon-Do Academy Graziella Idili gerelateerde evenementen wordt er geen alcohol geconsumeerd.
 • Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aan alle Taekwon-Do-activiteiten deelneemt in een schone I.T.F.-dobok. Om letsel te voorkomen, dienen de nagels kort te zijn en worden er geen sieraden gedragen. Ook dient men met schone handen en voeten in de les te verschijnen.
 • De dojang en alle andere ruimtes van de sporthal worden altijd netjes achtergelaten. Afval wordt weggegooid en gebruikte spullen worden opgeruimd.
 • Taekwon-Do mag niet worden misbruikt en de beoefening ervan hoort thuis in de dojang. Alleen in situaties van wettelijk toegestane zelfverdediging mag Taekwon-Do ook buiten de school worden gebruikt. Misbruik wordt met schorsing of royering bestraft.

 

Kleding en bescherming

 • Tijdens trainen op doordeweekse dagen is het dragen van een dobok verplicht.* Alleen ITF approved doboks zijn toegestaan. Bij extreme hitte mag het dobokjasje worden vervangen door een t-shirt.
 • Tijdens sparren of het doen van sparoefeningen is het dragen van de volgende beschermers verplicht: helm, bitje, handschoenen en voetbeschermers. Voor heren is een kruisbeschermer ook verplicht. Geen complete set beschermers betekent geen deelname aan dit onderdeel van de training. *vanaf 8 jaar
 • Bij deelname aan toernooien is het dragen van een clubjack verplicht.
  LET OP: alle producten zijn te bestellen via onze webshop op graziellaidili.nl.

 

Lidmaatschap I.T.F. Nederland

Lidmaatschap van I.T.F. Nederland via Taekwon-Do Academy Graziella Idili kan alleen indien er niet structureel bij een of meerdere andere I.T.F. Nederland scholen getraind wordt. Wanneer iemand langer dan 1 maand regelmatig traint bij een andere I.T.F. Nederland school wordt het lidmaatschap bij de bond opgezegd.

 

Toernooien

 • Deelnemen aan een I.T.F. Taekwon-Dotoernooi kan alleen via Taekwon-Do Academy Graziella Idili.
 • Coaching op een I.T.F. Taekwon-Do toernooi vindt in beginsel plaats door een coach die is ingeschreven via Taekwon-Do Academy Graziella Idili. Indien dit organisatorisch niet mogelijk is, regelt een van de coaches een invaller.
 • Zowel op als buiten de mat gedraagt deelnemer, scheidsrechter, coach en publiek van Taekwon-Do Academy Graziella Idili zich respectvol naar alle aanwezigen op een toernooi. Onsportief gedrag kan leiden tot ontzegging van deelname aan een volgend toernooi, of schorsing dan wel royering van de club.

 

Social media

 • Tijdens alle Taekwon-Do Academy Graziella Idili gerelateerde evenementen kunnen foto’s en filmopnamen gemaakt worden die geplaatst worden op social media kanalen van de Academy. Alleen wanneer schriftelijk, via info@graziellaidili.nl, hiervoor geen toestemming wordt gegeven, wordt er geen beeldmateriaal gemaakt, noch geplaatst.
 • In diskrediet brengen van Taekwon-Do Academy Graziella Idili of personen die betrokken zijn bij de Academy wordt gesanctioneerd.

 

×